Giỏ hàng

Ống luồn dây điện Vanlock MS 750N

Thương hiệu: Sino
| |
0₫

Mô tả

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock 750N MS

Độ dài: 2,92m/cây

Lực nén: 750N

Màu sắc: trắng

Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21

1

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock MS D16 VL9016MS

Ống luồn dây điện Vanlock 750N MS D16
Mã hàng: VL9016MS
Đường kính ngoài: 16mm
Độ dày ống: 1.25mm
Lực nén: 750N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 50 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
2

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock D20 VL9020MS

Ống luồn dây điện Vanlock 750N MS D20
Mã hàng: VL9020MS
Đường kính ngoài: 20mm
Độ dày ống: 1.40mm
Lực nén: 750N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 25 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
3

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock D25 VL9025MS

Ống luồn dây điện Vanlock 750N MS D25
Mã hàng: VL9025MS
Đường kính ngoài: 25mm
Độ dày ống: 1.60mm
Lực nén: 750N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 20 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
4

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock D32 VL9032MS

Ống luồn dây điện Vanlock 750N MS D32
Mã hàng: VL9032MS
Đường kính ngoài: 32mm
Độ dày ống: 1.90mm
Lực nén: 750N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 10 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21

024 3388 3999

Chat Zalo