Giỏ hàng

Bảng báo giá dây cáp điện Sino mới nhất 2021

Mục lục nội dung

  Dây Sino mềm VSF

  Bọc cách điện PVC 300/500V

  VSF: Cu/PVC

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
  1Dây mềm VSF 0,5 mm216/0.20      1,800
  2Dây mềm VSF 0,75 mm224/0.20      2,500
  3Dây mềm VSF 1,0 mm232/0.20       3,200

  Dây Sino mềm VSF

  Bọc cách điện PVC 450/750V

  VSF: Cu/PVC

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
  1Dây mềm VSF 1,5 mm230/0.254,500
  2Dây mềm VSF 2,5 mm250/0.257,300
  3Dây mềm VSF 4,0 mm256/0.3011,400
  4Dây mềm VSF 6,0 mm284/0.3017,200
  5Dây mềm VSF 10 mm280/0.4030,500
  6Dây mềm VSF 16 mm2126/0.4046,000
  7Dây mềm VSF 25 mm2196/0.4071,500
  8Dây mềm VSF 35 mm2276/0.4099,800
  9Dây mềm VSF 50 mm2396/0.40142,800
  10Dây mềm VSF 70 mm2360/0.50201,300
  11Dây mềm VSF 95 mm2475/0.50265,800
  12Dây mềm VSF 120 mm2608/0.50339,000
  13Dây mềm VSF 150 mm2756/0.50421,800
  14Dây mềm VSF 185 mm2925/0.50515,800
  15Dây mềm VSF 240 mm21221/0.50680,200

  Dây Sino đôi mềm dẹt VFF

  Cách điện PVC 250V

  VFF: Cu/PVC

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
  1Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.5 mm216/0.203,600
  2Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.7 mm227/0.184,800
  3Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.75 mm224/0.205,100
  4Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.0 mm232/0.206,400
  5Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.25 mm240/0.208,200
  6Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.5 mm230/0.259,000
  7Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 2.5 mm240/0.2512,500
  8Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 2.5 mm250/0.2514,400

  Dây Sino mềm dẹt cách điện VCTFK

  Vỏ bọc PVC 300/300V

  VCTFK: Cu/PVC/PVC

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
   1Dây mềm dẹt cách điện VCTFK 2c x 0,5mm2 16/0.204,800

  Dây mềm dẹt cách điện Sino VCTFK

  Vỏ bọc PVC 300/500V

  VCTFK: Cu/PVC/PVC

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
  1Dây mềm dẹt cách điện 2c x 0,75mm224/0.205,800
  2Dây mềm dẹt cách điện 2c x 1,0mm232/0.207,200
  3Dây mềm dẹt cách điện 2c x 1,5mm230/0.259,800
  4Dây mềm dẹt cách điện 2c x 2,5mm250/0.2516,000
  5Dây mềm dẹt cách điện 2c x 4,0 mm256/0.3024,800
  6Dây mềm dẹt cách điện 2c x 6,0mm284/0.3037,400

  Dây mềm tròn cách điện Sino VCTF

  Vỏ bọc PVC 300/300V

  VCTF: Cu/PVC/PVC

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
  1Dây mềm tròn cách điện 2c x 0,5mm216/0.205,400
  2Dây mềm tròn cách điện 3c x 0,5mm216/0.207,600

  Dây mềm tròn cách điện Sino VCTF

  Vỏ bọc PVC 300/500V

  VCTF: Cu/PVC/PVC

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
  1Dây mềm tròn 2c x 0,75mm224/0.206,600
  2Dây mềm tròn 2c x 1,0mm232/0.208,000
  3Dây mềm tròn 2c x 1,5mm230/0.2511,000
  4Dây mềm tròn 2c x 2,5mm250/0.2517,600
  5Dây mềm tròn 2c x 4,0mm256/0.3027,000
  6Dây mềm tròn 2c x 6,0mm284/0.3040,200
  7Dây mềm tròn 3c x 0,75mm224/0.209,000
  8Dây mềm tròn 3c x 1,0mm232/0.2011,200
  9Dây mềm tròn 3c x 1,5mm230/0.2515,500
  10Dây mềm tròn 3c x 2,5mm250/0.2524,800
  11Dây mềm tròn 3c x 4,0mm256/0.3038,200
  12Dây mềm tròn 3c x 6,0mm284/0.3058,000
  13Dây mềm tròn 4c x 0,75mm224/0.2011,600
  14Dây mềm tròn 4c x 1,0mm232/0.2014,500
  15Dây mềm tròn 4c x 1,5mm230/0.2520,200
  16Dây mềm tròn 4c x 2,5mm250/0.2532,400
  17Dây mềm tròn 4c x 4,0mm256/0.3050,200
  18Dây mềm tròn 4c x 6,0mm284/0.3076,000
  19Dây mềm tròn 5c x 0,75mm224/0.2015,200
  20Dây mềm tròn 5c x 1,0mm232/0.2018,600
  21Dây mềm tròn 5c x 1,5mm230/0.2526,400
  22Dây mềm tròn 5c x 2,5mm250/0.2541,800
  23Dây mềm tròn 5c x 4.0mm256/0.3064,600
  24Dây mềm tròn 5c x 6.0mm284/0.3097,200

  Cáp điện 1 lõi Sino Bọc cách điện PVC

  0.6/1kV

  VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)

  VVDATA: Cu/PVC/PVC/DATA/PVC (Giáp băng nhôm)

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
   Không giáp Giáp băng nhôm
  11.5 mm27/0.526,4607,200
  22.5 mm27/0.679,32010,200
  34 mm27/0.8513,56014,800
  46 mm27/1.0419,02021,200
  510 mm27/1.3529,76031,800
  616 mm27/1.7042,60047,000
  725 mm27/2.1366,60085,250
  835 mm27/2.5193,170109,450
  950 mm219/1.78126,680142,000
  1070 mm219/2.13179,320200,400
  1195 mm219/2.51247,440280,400
  12120 mm237/2.03318,400350,800
  13150 mm237/2.25382,840422,653
  14185 mm237/2.51477,580520,784
  15240 mm261/2.25624,840673,123
  16300 mm261/2.51783,830837,320
  17400 mm261/2.85998,3701,060,928
  18500 mm261/3.21,276,6701,457,600
  19630 mm261/3.621,642,3301,839,400

  Cáp điện 1 lõi bọc cách điện XLPE

  0.6/1kV
  CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
  CVDATA: Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC (Giáp băng nhôm)

  SttQuy cáchKết cấu Đơn giá 
   Không giáp Giáp băng nhôm
  11.5 mm27/0.515,41017,400
  22.5 mm27/0.678,19021,600
  34 mm27/0.8512,18026,800
  46 mm27/1.0417,84033,400
  510 mm27/1.3527,63040,090
  616 mm27/1.7042,77057,610
  725 mm27/2.1365,46082,650
  835 mm27/2.5191,370109,900
  950 mm219/1.78125,620146,460
  1070 mm219/2.13177,050201,190
  1195 mm219/2.51246,390271,770
  12120 mm237/2.03308,930336,950
  13150 mm237/2.25384,590415,550
  14185 mm237/2.51481,500516,020
  15240 mm261/2.25629,010668,160
  16300 mm261/2.51787,300831,800
  17400 mm261/2.851,019,9501,074,650
  18500 mm261/3.21,276,5701,454,000
  19630 mm261/3.621,611,8001,821,600

  Cáp điện Sino 2 lõi bọc PVC

  Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV
  VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
  VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-2-loi-pvc

  Cáp điện Sino 2 lõi bọc XLPE

  Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV
  CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
  CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-2-loi-xlpe

  Cáp điện Sino 3 lõi bọc PVC

  Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV
  VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
  VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-3-loi-pvc

  Cáp điện Sino 3 lõi bọc XLPE

  Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV
  CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
  CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-3-loi-xlpe

  Cáp điện Sino 4 lõi bọc PVC

  Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV
  VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
  VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-4-loi-pvc

  Cáp điện Sino 4 lõi bọc XLPE

  Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV
  CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
  CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-4-loi-xlpe

  Cáp điện Sino tổng pha bọc PVC

  Bọc cách điện PVC - 0.6/1kV (3C+1)
  VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)
  VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-pvc

  Cáp điện Sino tổng pha bọc XLPE

  Bọc cách điện XLPE - 0.6/1kV (3C+1)
  CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)
  CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp băng thép)
  VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

  cap-dien-sino-xlpe


  Mục lục nội dung

   0243 3883 999

   Chat Zalo