Giỏ hàng

Bảng báo giá dây cáp điện Trần Phú 41 Phương Liệt 2024

Mục lục nội dung

   

  Bảng báo giá dây cáp điện Trần Phú 41 Phương Liệt 2023

  Dây điện dân dụng bọc PVC (Dây đơn, Dây dẹt, dây dính cách, dây xúp, dây tròn)

  Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3 / IEC 60227-5
  Điện áp sử dụng: 300/500V; 450/750V
  Quy cách sản phẩm: Cu/PVC; Cu/PVC/PVC

  Bảng giá dây điện Trần Phú 41 Phương Liệt mới nhất 2021-

  Bảng giá dây điện Trần Phú 41 Phương Liệt mới nhất 2021-

  SttTên sản phẩmSố sợiĐK sợiĐvtĐơn giá
  VNĐ/m

  DÂY ĐƠN - Cu/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC. Màu dây: đỏ, xanh, vàng, tiếp địa
  1Dây đơn VCm 1x0,75240,2m 
  2Dây đơn VCm 1x1,0320,2m 
  3Dây đơn VCm 1x1,5 300,25m 
  4Dây đơn VCm 1x2,5 500,25m 
  5Dây đơn VCm 1x4,0 800,25m 
  6Dây đơn VCm 1x6,0 1200,25m 
  7Dây đơn VCm 1x10 2000,25m 

  DÂY BỌC DẸT - Cu/PVC/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
  8Dây dẹt VCm-D 2x0,75240,2m 
  9Dây dẹt VCm-D 2x1,0 320,2m 
  10Dây dẹt VCm-D 2x1,5 300,25m 
  11Dây dẹt VCm-D 2x2,5 500,25m 
  12Dây dẹt VCm-D 2x4,0 800,25m 
  13Dây dẹt VCm-D 2x6,0 1200,25m 
  14Dây dẹt VCm-D 3x0,75240,2m 

  DÂY TRÒN - Cu/PVC/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
  15Dây tròn VCm-T 3x0,75240,2m 
  16Dây tròn VCm-T 3x1,0320,2m 
  17Dây tròn VCm-T 3x1,5 300,25m 
  18Dây tròn VCm-T 3x2,5 500,25m 
  19Dây tròn VCm-T 3x4,0800,25m 
  20Dây tròn VCm-T 3x6,01200,25m 
  21Dây tròn VCm-T 4x0,75240,2m 
  22Dây tròn VCm-T 4x1,0320,2m 
  23Dây tròn VCm-T 4x1,5 300,25m 
  24Dây tròn VCm-T 4x2,5 500,25m 
  25Dây tròn VCm-T 4x4,0800,25m 
  26Dây tròn VCm-T 4x6,01200,25m 

  DÂY DÍNH CÁCH - Cu/PVC/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
  17Dây dính cách VCm-DK  2x1,5 300,25m 
  28Dây dính cách VCm-DK  2x2,5500,25m 
  29Dây dính cách VCm-DK  2x4,0 800,25m 

  DÂY XÚP - Cu/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC
  30Dây xúp VCm-X 2x0,75 240,2m 

   

  Bảng giá cáp điện Trần Phú

  Cáp điện hạ thế

  Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1 (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)
  Điện áp sử dụng:  0,6/1kV

   

  CÁP ĐƠN - HẠ THẾ (Cu/PVC) 

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  1Cáp CV - 10 7m 
  2Cáp CV - 167m 
  3Cáp CV - 257m 
  4Cáp CV - 35 7m 
  5Cáp CV - 50 7m 
  6Cáp CV - 70 19m 
  7Cáp CV - 95 19m 
  8Cáp CV - 120 19m 
  9Cáp CV - 150 19m 
  10Cáp CV - 185 37m 
  11Cáp CV - 240 37m 
  12Cáp CV - 300 61m 
  13Cáp CV - 400 61m 

   

  CÁP 1 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  14Cáp CVV - (1 x 2,5) 7m 
  15Cáp CVV - (1 x 4) 7m 
  16Cáp CVV - (1 x 6) 7m 
  17Cáp CVV - (1 x 10)7m 
  18Cáp CVV - (1 x 16)7m 
  19Cáp CVV - (1 x 25) 7m 
  20Cáp CVV - (1 x 35)7m 
  21Cáp CVV - (1 x 50) 7m 
  22Cáp CVV - (1 x 70)19m 
  23Cáp CVV - (1 x 95)19m 
  24Cáp CVV - (1 x 120) 19m 
  25Cáp CVV - (1 x 150)19m 
  26Cáp CVV - (1 x 185)37m 
  27Cáp CVV - (1 x 240)37m 
  28Cáp CVV - (1 x 300)61m 
  29Cáp CVV - (1 x 400)61m 

   

  CÁP 2 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  30Cáp CVV - (2 x 4)7m 
  31Cáp CVV - (2 x 6) 7m 
  32Cáp CVV - (2 x 10) 7m 
  33Cáp CVV - (2 x 16) 7m 
  34Cáp CVV - (2 x 25)7m 
  35Cáp CVV - (2 x 35) 7m 
  36Cáp CVV - (2 x 50) 7m 
  37Cáp CVV - (2 x 70)19m 
  38Cáp CVV - (2 x 95) 19m 
  39Cáp CVV - (2 x 120)19m 
  40Cáp CVV - (2 x 150)19m 
  41Cáp CVV - (2 x 185)37m 
  42Cáp CVV - (2 x 240)37m 
  43Cáp CVV - (2 x 300) 61m 
  44Cáp CVV - (2 x 400) 61m 

   

  CÁP 3 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  45Cáp CVV - (3 x 4)7m 
  46Cáp CVV - (3 x 6)7m 
  47Cáp CVV - (3 x 10)7m 
  48Cáp CVV - (3 x 16)7m 
  49Cáp CVV - (3 x 25)7m 
  50Cáp CVV - (3 x 35)7m 
  51Cáp CVV - (3 x 50)7m 
  52Cáp CVV - (3 x 70)19m 
  53Cáp CVV - (3 x 95)19m 
  54Cáp CVV - (3 x 120)19m 

   

  CÁP (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  55Cáp CVV - (3 x 2,5 + 1 x 1,5)77m 
  56Cáp CVV - (3 x 4 + 1 x 2,5)77m 
  57Cáp CVV - (3 x 6 + 1 x 4)77m 
  58Cáp CVV - (3 x 10 + 1 x 6)77m 
  59Cáp CVV - (3 x 16 + 1 x 10)77m 
  60Cáp CVV - (3 x 25 + 1 x 16)77m 
  61Cáp CVV - (3 x 35 + 1 x 16)77m 
  62Cáp CVV - (3 x 35 + 1 x 25)77m 
  63Cáp CVV - (3 x 50 + 1 x 25) 77m 
  64Cáp CVV - (3 x 50 + 1 x 35)77m 
  65Cáp CVV - (3 x 70 + 1 x 35)197m 
  66Cáp CVV - (3 x 70 + 1 x 50)197m 
  67Cáp CVV - (3 x 95 + 1 x 50)197m 
  68Cáp CVV - (3 x 95 + 1 x 70)1919m 
  69Cáp CVV - (3 x 120 + 1 x 70)1919m 
  70Cáp CVV - (3 x 120 + 1 x 95)1919m 
  71Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 70)1919m 
  72Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 95)1919m 
  73Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 120)1919m 
  74Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 95)3719m 
  75Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 120)3719m 
  76Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 150)3719m 
  77Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 120)3719m 
  78Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 150)3719m 
  79Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 185)3737m 
  80Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 150)6119m 
  81Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 185) 6137m 
  82Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 240)6137m 

   

  CÁP 4 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  83Cáp CVV - (4 x 4) 7m 
  84Cáp CVV - (4 x 6)7m 
  85Cáp CVV - (4 x 10)7m 
  86Cáp CVV - (4 x 16)7m 
  87Cáp CVV - (4 x 25)7m 
  88Cáp CVV - (4 x 35)7m 
  89Cáp CVV - (4 x 50)7m 
  90Cáp CVV - (4 x 70)19m 
  91Cáp CVV - (4 x 95)19m 
  92Cáp CVV - (4 x 120)19m 
  93Cáp CVV - (4 x 150)19m 
  94Cáp CVV - (4 x 185)37m 
  95Cáp CVV - (4 x 240)37m 
  96Cáp CVV - (4 x 300)61m 

   

  CÁP 1 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvt Đơn giá
  97Cáp CXV - (1 x 1,5) 7m  
  98Cáp CXV - (1 x 2,5) 7m  
  99Cáp CXV - (1 x 4) 7m  
  100Cáp CXV - (1 x 6)7m  
  101Cáp CXV - (1 x 10) 7m  
  102Cáp CXV - (1 x 16) 7m  
  103Cáp CXV - (1 x 25) 7m  
  104Cáp CXV - (1 x 35)7m  
  105Cáp CXV - (1 x 50) 7m  
  106Cáp CXV - (1 x 70) 19m  
  107Cáp CXV - (1 x 95)19m  
  108Cáp CXV - (1 x 120) 19m  
  109Cáp CXV - (1 x 150) 19m  
  110Cáp CXV - (1 x 185) 37m  
  111Cáp CXV - (1 x 240) 37m  
  112Cáp CXV - (1 x 300)61m  
  113Cáp CXV - (1 x 400) 61m  

   

  CÁP 2 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  114Cáp CXV - (2 x 1,5)7m 
  115Cáp CXV - (2 x 2,5) 7m 
  116Cáp CXV - (2 x 4)7m 
  117Cáp CXV - (2 x 6) 7m 
  118Cáp CXV - (2 x 10)7m 
  119Cáp CXV - (2 x 16)7m 
  120Cáp CXV - (2 x 25)7m 
  121Cáp CXV - (2 x 35)7m 
  122Cáp CXV - (2 x 50) 7m 
  123Cáp CXV - (2 x 70)19m 
  124Cáp CXV - (2 x 95)19m 
  125Cáp CXV - (2 x 120)19m 
  126Cáp CXV - (2 x 150)19m 

   

  CÁP 3 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  127Cáp CXV - (3 x 1,5)7m 
  128Cáp CXV - (3 x 2,5)7m 
  129Cáp CXV - (3 x 4)7m 
  130Cáp CXV - (3 x 6)7m 
  131Cáp CXV - (3 x 10)7m 
  132Cáp CXV - (3 x 16)7m 
  133Cáp CXV - (3 x 25)7m 
  134Cáp CXV - (3 x 35)7m 
  135Cáp CXV - (3 x 50)7m 
  136Cáp CXV - (3 x 70)19m 
  137Cáp CXV - (3 x 95)19m 
  138Cáp CXV - (3 x 120)19m 
  139Cáp CXV - (3 x 150)19m 
  140Cáp CXV - (3 x 185)37m 
  141Cáp CXV - (3 x 240)37m 
  142Cáp CXV - (3 x 300)61m 
  143Cáp CXV - (3 x 400)61m 

   

  CÁP (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  144Cáp CXV - (3 x 2,5 + 1 x 1,5) 77m 
  145Cáp CXV - (3 x 4 + 1 x 2,5) 77m 
  146Cáp CXV - (3 x 6 + 1 x 4) 77m 
  147Cáp CXV - (3 x 10 + 1 x 6) 77m 
  148Cáp CXV - (3 x 16 + 1 x 10)77m 
  149Cáp CXV - (3 x 25 + 1 x 10)77m 
  150Cáp CXV - (3 x 25 + 1 x 16)77m 
  151Cáp CXV - (3 x 35 + 1 x 16)77m 
  152Cáp CXV - (3 x 35 + 1 x 25)77m 
  153Cáp CXV - (3 x 50 + 1 x 25)77m 
  154Cáp CXV - (3 x 50 + 1 x 35)77m 
  155Cáp CXV - (3 x 70 + 1 x 35)197m 
  156Cáp CXV - (3 x 70 + 1 x 50)197m 
  157Cáp CXV - (3 x 95 + 1 x 50)197m 
  158Cáp CXV - (3 x 95 + 1 x 70)1919m 
  159Cáp CXV - (3 x 120 + 1 x 70)1919m 
  160Cáp CXV - (3 x 120 + 1 x 95)1919m 
  161Cáp CXV - (3 x 150 + 1 x 70)1919m 
  162Cáp CXV - (3 x 150 + 1 x 95)1919m 
  163Cáp CXV - (3 x 150 + 1 x 120)1919m 
  164Cáp CXV - (3 x 185 + 1 x 95)3719m 
  165Cáp CXV - (3 x 185 + 1 x 120)3719m 
  166Cáp CXV - (3 x 185 + 1 x 150)3719m 
  167Cáp CXV - (3 x 240 + 1 x 120)3719m 
  168Cáp CXV - (3 x 240 + 1 x 150)3719m 
  169Cáp CXV - (3 x 240 + 1 x 185)3737m 
  170Cáp CXV - (3 x 300 + 1 x 150)6119m 
  171Cáp CXV - (3 x 300 + 1 x 185)6137m 
  172Cáp CXV - (3 x 300 + 1 x 240)6137m 

   

  CÁP 4 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  173Cáp CXV - (4 x 1,5) 7m 
  174Cáp CXV - (4 x 2,5) 7m 
  175Cáp CXV - (4 x 4) 7m 
  176Cáp CXV - (4 x 6) 7m 
  177Cáp CXV - (4 x 10) 7m 
  178Cáp CXV - (4 x 16) 7m 
  179Cáp CXV - (4 x 25)7m 
  180Cáp CXV - (4 x 35) 7m 
  181Cáp CXV - (4 x 50) 7m 
  182Cáp CXV - (4 x 70)19m 
  183Cáp CXV - (4 x 95) 19m 
  184Cáp CXV - (4 x 120) 19m 
  185Cáp CXV - (4 x 150)19m 
  186Cáp CXV - (4 x 185)37m 
  187Cáp CXV - (4 x 240) 37m 
  188Cáp CXV - (4 x 300)61m 
  189Cáp CXV - (4 x 400)61m 

   

  CÁP (3 + 2) LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  190Cáp CXV - (3 x 2,5 + 2 x 1,5) 77m 
  191Cáp CXV - (3 x 4 + 2 x 2,5) 77m 
  192Cáp CXV - (3 x 6 + 2 x 4) 77m 
  193Cáp CXV - (3 x 10 + 2 x 6) 77m 
  194Cáp CXV - (3 x 16 + 2 x 10)77m 
  195Cáp CXV - (3 x 25 + 2 x 16)77m 
  196Cáp CXV - (3 x 35 + 2 x 16)77m 
  197Cáp CXV - (3 x 35 + 2 x 25)77m 
  198Cáp CXV - (3 x 50 + 2 x 25)77m 
  199Cáp CXV - (3 x 50 + 2 x 35)77m 
  200Cáp CXV - (3 x 70 + 2 x 35)197m 
  201Cáp CXV - (3 x 70 + 2 x 50)197m 
  202Cáp CXV - (3 x 95 + 2 x 50)197m 
  203Cáp CXV - (3 x 95 + 2 x 70)1919m 
  204Cáp CXV - (3 x 120 + 2 x 70)1919m 
  205Cáp CXV - (3 x 120 + 2 x 95)1919m 
  206Cáp CXV - (3 x 150 + 2 x 70)1919m 
  207Cáp CXV - (3 x 150 + 2 x 95)1919m 
  208Cáp CXV - (3 x 150 + 2 x 120)1919m 
  209Cáp CXV - (3 x 185 + 2 x 95)3719m 
  210Cáp CXV - (3 x 185 + 2 x 120)3719m 
  211Cáp CXV - (3 x 185 + 2 x 150)3719m 
  212Cáp CXV - (3 x 240 + 2 x 120)3719m 
  213Cáp CXV - (3 x 240 + 2 x 150)3719m 
  214Cáp CXV - (3 x 240 + 2 x 185)3737m 
  215Cáp CXV - (3 x 300 + 2 x 150)6119m 
  216Cáp CXV - (3 x 300 + 2 x 185)6137m 
  217Cáp CXV - (3 x 300 + 2 x 240)6137m 

   

  CÁP NGẦM 1 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  218Cáp CXV/DATA - (1 x 10)7m 
  219Cáp CXV/DATA - (1 x 16)7m 
  220Cáp CXV/DATA - (1 x 25)7m 
  221Cáp CXV/DATA - (1 x 35)7m 
  222Cáp CXV/DATA - (1 x 50)7m 
  223Cáp CXV/DATA - (1 x 70)19m 
  224Cáp CXV/DATA - (1 x 95)19m 
  225Cáp CXV/DATA - (1 x 120)19m 
  226Cáp CXV/DATA - (1 x 150)19m 
  227Cáp CXV/DATA - (1 x 185)37m 
  228Cáp CXV/DATA - (1 x 240)37m 
  229Cáp CXV/DATA - (1 x 300)61m 
  230Cáp CXV/DATA - (1 x 400)61m 

   

  CÁP NGẦM 2 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) 

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  231Cáp CXV/DSTA - (2 x 1,5) 7m 
  232Cáp CXV/DSTA - (2 x 2,5)7m 
  233Cáp CXV/DSTA - (2 x 4) 7m 
  234Cáp CXV/DSTA - (2 x 6)7m 
  235Cáp CXV/DSTA - (2 x 10)7m 
  236Cáp CXV/DSTA - (2 x 16)7m 
  237Cáp CXV/DSTA - (2 x 25)7m 
  238Cáp CXV/DSTA - (2 x 35)7m 
  239Cáp CXV/DSTA - (2 x 50)7m 
  240Cáp CXV/DSTA - (2 x 70)19m 
  241Cáp CXV/DSTA - (2 x 95)19m 
  242Cáp CXV/DSTA - (2 x 120)19m 
  243Cáp CXV/DSTA - (2 x 150)19m 

   

  CÁP NGẦM 3 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  244Cáp CXV/DSTA - (3 x 1,5)7m 
  245Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5) 7m 
  246Cáp CXV/DSTA - (3 x 4)7m 
  247Cáp CXV/DSTA - (3 x 6) 7m 
  248Cáp CXV/DSTA - (3 x 10)7m 
  249Cáp CXV/DSTA - (3 x 16)7m 
  250Cáp CXV/DSTA - (3 x 25)7m 
  251Cáp CXV/DSTA - (3 x 35)7m 
  252Cáp CXV/DSTA - (3 x 50)7m 
  253Cáp CXV/DSTA - (3 x 70)19m 
  254Cáp CXV/DSTA - (3 x 95)19m 
  255Cáp CXV/DSTA - (3 x 120)19m 
  256Cáp CXV/DSTA - (3 x 150)19m 
  257Cáp CXV/DSTA - (3 x 185)37m 
  258Cáp CXV/DSTA - (3 x 240)37m 
  259Cáp CXV/DSTA - (3 x 300)61m 
  260Cáp CXV/DSTA - (3 x 400)61m 

   

  CÁP NGẦM (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ ( Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  261Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5 + 1 x 1.5)77m 
  262Cáp CXV/DSTA - (3 x 4 + 1 x 2.5)77m 
  263Cáp CXV/DSTA - (3 x 6 + 1 x 4)77m 
  264Cáp CXV/DSTA - (3 x 10 + 1 x 6)77m 
  265Cáp CXV/DSTA - (3 x 16 + 1 x 10)77m 
  266Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 1 x 10)77m 
  267Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 1 x 16)77m 
  268Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 1 x 16)77m 
  269Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 1 x 25)77m 
  270Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 1 x 25)77m 
  271Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 1 x 35)77m 
  272Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 1 x 35)197m 
  273Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 1 x 50)197m 
  274Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 1 x 50)197m 
  275Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 1 x 70)1919m 
  276Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 1 x 70)1919m 
  277Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 1 x 95)1919m 
  278Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 70)1919m 
  279Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 95)1919m 
  280Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 120)1919m 
  281Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 95)3719m 
  282Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 120)3719m 
  283Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 150)3719m 
  284Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 120)3719m 
  285Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 150)3719m 
  286Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 185)3737m 
  287Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 150)6119m 
  288Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 185)6137m 
  289Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 240)6137m 

   

  CÁP NGẦM 4 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  290Cáp CXV/DSTA - (4 x 1,5)7m 
  291Cáp CXV/DSTA - (4 x 2,5)7m 
  292Cáp CXV/DSTA - (4 x 4)7m 
  293Cáp CXV/DSTA - (4 x 6)7m 
  294Cáp CXV/DSTA - (4 x 10)7m 
  295Cáp CXV/DSTA - (4 x 16)7m 
  296Cáp CXV/DSTA - (4 x 25)7m 
  297Cáp CXV/DSTA - (4 x 35)7m 
  298Cáp CXV/DSTA - (4 x 50)7m 
  299Cáp CXV/DSTA - (4 x 70)19m 
  300Cáp CXV/DSTA - (4 x 95)19m 
  301Cáp CXV/DSTA - (4 x 120)19m 
  302Cáp CXV/DSTA - (4 x 150)19m 
  303Cáp CXV/DSTA - (4 x 185)37m 
  304Cáp CXV/DSTA - (4 x 240)37m 
  305Cáp CXV/DSTA - (4 x 300)61m 
  306Cáp CXV/DSTA - (4 x 400)61m 

   

  CÁP NGẦM (3 + 2) LÕI - HẠ THẾ ( Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  307Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5 + 2 x 1.5)77m 
  308Cáp CXV/DSTA - (3 x 4 + 2 x 2.5)77m 
  309Cáp CXV/DSTA - (3 x 6 + 2 x 4)77m 
  310Cáp CXV/DSTA - (3 x 10 + 2 x 6)77m 
  311Cáp CXV/DSTA - (3 x 16 + 2 x 10)77m 
  312Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 2 x 10)77m 
  313Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 2 x 16)77m 
  314Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 2 x 16)77m 
  315Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 2 x 25)77m 
  316Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 2 x 25)77m 
  317Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 2 x 35)77m 
  318Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 2 x 35)197m 
  319Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 2 x 50)197m 
  320Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 2 x 50)197m 
  321Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 2 x 70)1919m 
  322Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 2 x 70)1919m 
  323Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 2 x 95)1919m 
  324Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 70)1919m 
  325Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 95)1919m 
  326Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 120)1919m 
  327Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 95)3719m 
  328Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 120)3719m 
  329Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 150)3719m 
  330Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 120)3719m 
  331Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 150)3719m 
  332Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 185)3737m 
  333Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 150)6119m 
  334Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 185)6137m 
  335Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 240)6137m 

  Để yên tâm tuyệt đối khi tìm mua sản phẩm Dây cáp điện Trần Phú chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 024 3388 3999; 0838 776 777 hoặc kho hàng chúng tôi tại số 1 ngõ 184 đường Văn Minh, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội.

  Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm công ty chúng tôi cung cấp ra thị trường là hàng chính hãng, mới 100% chưa qua sử dụng.

   

   

  Mục lục nội dung

   024 3388 3999

   Chat Zalo