Giỏ hàng

Ống luồn dây điện SP L 320N

Thương hiệu: Sino
| |
0₫

Mô tả

Ống luồn dây điện tròn SP L 320N
Độ dài: 2,92m/cây

Lực nén: 320N
Màu sắc: trắng

Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21

Xem thêm báo giá ống luồn dây điện Sino, SP, Vanlock Tại đây

1

Ống luồn dây điện tròn PVC SP9016L

Ống luồn dây điện SP L 320N D16
Mã hàng: SP9016L
Đường kính ngoài: 16mm
Độ dày ống: 1.20mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 50 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
2

Ống luồn dây điện tròn PVC SP9020L

Ống luồn dây điện SP L 320N D20
Mã hàng: SP9020L
Đường kính ngoài: 20mm
Độ dày ống: 1.36mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 25 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
3

Ống luồn dây điện tròn PVC SP9025L

Ống luồn dây điện SP L 320N D25
Mã hàng: SP9025L
Đường kính ngoài: 25mm
Độ dày ống: 1.50mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 20 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
4

Ống luồn dây điện tròn PVC SP9032L

Ống luồn dây điện SP L 320N D32
Mã hàng: SP9032L
Đường kính ngoài: 32mm
Độ dày ống: 1.86mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 10 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
5

Ống luồn dây điện tròn PVC SP9040L

Ống luồn dây điện SP L 320N D40
Mã hàng: SP9040L
Đường kính ngoài: 40mm
Độ dày ống: 2.30mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 5 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
6

Ống luồn dây điện tròn PVC SP9050L

Ống luồn dây điện SP L 320N D50
Mã hàng: SP9050L
Đường kính ngoài: 50mm
Độ dày ống: 2.40mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 5 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
 

Ống luồn dây điện tròn SP 320N L

 

024 3388 3999

Chat Zalo