Giỏ hàng

Ống luồn dây điện SP H 1250N

Thương hiệu: Sino
| |
0₫

Mô tả

Ống luồn dây điện chống cháy SP H 1250N

Lực nén: 1250N
Độ dài: 2,92m/cây

Màu sắc: trắng

Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21

1

Ống luồn dây điện chống cháy SP9016H

Ống luồn dây điện SP H 1250N D16
Mã hàng: SP9016H
Đường kính ngoài: 16mm
Độ dày ống: 1.7mm
Lực nén: 1250N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 50 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
2

Ống luồn dây điện chống cháy SP9020H

Ống luồn dây điện SP H 1250N D20
Mã hàng: SP9020H
Đường kính ngoài: 20mm
Độ dày ống: 1.9mm
Lực nén: 1250N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 25 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
3

Ống luồn dây điện chống cháy SP9025H

Ống luồn dây điện SP H 1250N D25
Mã hàng: SP9025H
Đường kính ngoài: 25mm
Độ dày ống: 2.0mm
Lực nén: 1250N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 20 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
4

Ống luồn dây điện chống cháy SP9032H

Ống luồn dây điện SP H 1250N D32
Mã hàng: SP9032H
Đường kính ngoài: 32mm
Độ dày ống: 2.5mm
Lực nén: 1250N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 10 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
5

Ống luồn dây điện chống cháy SP9040H

Ống luồn dây điện SP H 1250N D40
Mã hàng: SP9040H
Đường kính ngoài: 40mm
Độ dày ống: 2.8mm
Lực nén: 1250N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 5 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
6

Ống luồn dây điện chống cháy SP9050H

Ống luồn dây điện SP H 1250N D50
Mã hàng: SP9050H
Đường kính ngoài: 50mm
Độ dày ống: 3.10mm
Lực nén: 1250N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 5 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21

Ống luồn tròn SP 1250N

 

024 3388 3999

Chat Zalo