Giỏ hàng

Ống luồn dây điện Vanlock 320N

Thương hiệu: Sino
| |
0₫

Mô tả

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock

Lực nén: 320N
Độ dài: 2,92m/cây
Màu sắc: trắng

Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21

1

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock D16 VL9016

Ống luồn dây điện Vanlock 320N D16
Mã hàng: VL9016
Đường kính ngoài: 16mm
Độ dày ống: 1.15mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 50 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
2

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock D20 VL9020

Ống luồn dây điện Vanlock 320N D20
Mã hàng: VL9020
Đường kính ngoài: 20mm
Độ dày ống: 1.30mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 25 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
3

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock D25 VL9025

Ống luồn dây điện Vanlock 320N D25
Mã hàng: VL9025
Đường kính ngoài: 25mm
Độ dày ống: 1.50mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 20 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21
4

Ống luồn dây điện tròn PVC Vanlock D32 VL9032

Ống luồn dây điện Vanlock 320N D32
Mã hàng: VL9032
Đường kính ngoài: 32mm
Độ dày ống: 1.75mm
Lực nén: 320N
Độ dài ống: 2,92m/cây
Một bó: 10 cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN50086-2-1; BS EN61386-21

024 3388 3999

Chat Zalo