Giỏ hàng

Thông báo thay đổi mã sản phẩm Din C

Mục lục nội dung

  Thông báo thay đổi mã sản phẩm aptomat Panasonic Din C

  Thông báo ngừng sản xuất và sản phẩm thay thế MCB 80A, MCB 100A 10kA/China

  SttMã ngừng sản xuấtMã thay thế
  1BBD108011CBBD10801CHV
  2BBD110011CBBD11001CHV
  3BBD208021CBBD20802CHV
  4BBD210021CBBD21002CHV
  5BBD308031CBBD30803CHV
  6BBD310031CBBD31003CHV
  7BBD408041CBBD40804CHV
  8BBD410041CBBD41004CHV

   

  Thông báo thay đổi mã sản phẩm aptomat Panasonic Din C

  Thông báo thay đổi mã sản phẩm aptomat Panasonic Din C

  Thông báo thay đổi mã sản phẩm aptomat Panasonic Din C

   

  Mục lục nội dung

   024 3388 3999

   Chat Zalo